• ไม่ใช่แค่พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการเท่านั้น!

    แต่ต้องใช้งานง่าย และสอดคล้องกับธุรกิจ

    WEB APPLICATION MOBLIE APPLICATION
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here

Analytics

วิเคราะห์ตามความต้องการของลูกค้า จัดทำแผนการออกแบบและแผนพัฒนาโปรแกรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายที่สุด และเหมาะสมครอบคลุมกับธุรกิจหรือองค์กรกับลูกค้าที่สุด

Design

ออกแบบระบบ หน้าจอโปรแกรม ฐานข้อมูล เสนอลูกค้าทุกขั้นตอนทำงานของโปรแกรม ที่แสดงผลในคอมพิวเตอร์และมือถือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมของเรา สวยงาม ใช้งานง่าย และครอบคลุมตามความต้องการที่สุด

Develop

พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการต้องการลูกค้า จากที่ผ่านกระบวนการออกแบบมา พร้อมอัพเดทความคืบหน้างานให้เป็นรายสัปดาห์ พร้อมโปรแกรมให้ทดสอบการใช้งาน ให้มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเราที่สุด
Image alt goes here

ตอบโจทย์การพัฒนาโปรแกรมทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

ทุกขั้นตอนการทำงานให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่ได้รับจะเต็มด้วยคุณภาพ สวยงาม ใช้งานง่าย ครอบคลุมตามความต้องการ สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน

WEB APPLICATION MOBLIE APPLICATION

ลูกค้าของบริษัท

ตัวอย่างบางส่วนองค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลายร้อยบริษัทที่ร่วมงานกับเมิร์ดซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรมบนบนมือ และอื่นๆ


Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here

Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here
Image alt goes here

ติดต่อบริษัท

โทร 086-444-3771 หรือ โทร 02-101-4810

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งความต้องการด้านโปรแกรมและรับใบเสนอราคา

บริษัท เมิร์ดซอฟต์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด